Người lao động nhận tiền thưởng thêm

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông tin Tải về - WORD Tải về - PDF Thông Tin

Thông tin

Người lao động nhận tiền thưởng thêm

 

 

Tôi làm công việc nhận tiền thưởng thêm. Tôi có quyền nhận lương tối thiểu không?

 

Có. Giống như những người lao động khác, quý vị có quyền nhận lương tối thiểu là 7,25 USD một giờ. Không giống như những người lao động khác, một phần lương của quý vị có thể được trả thông qua tiền thưởng thêm mà quý vị kiếm được. Quý vị là một “người lao động nhận tiền thưởng thêm” nếu quý vị thường xuyên và đều đặn nhận hơn 30 USD tiền thưởng thêm một tháng. Người sử dụng lao động chỉ phải trả cho quý vị 2,13 USD một giờ trong bảng kê lương của quý vị, nếu quý vị kiếm được ít nhất 5,12 USD tiền thưởng thêm một giờ (cho tổng số 7,25 USD một giờ - lương tối thiểu). Người sử dụng lao động có thể nhận một khoản tín dụng từ lương của quý vị cho số tiền mà quý vị kiếm được từ tiền thưởng thêm (được gọi là “tín dụng tiền thưởng thêm”). Nếu quý vị kiếm ít hơn 5,12 USD tiền thưởng thêm một giờ trong một tuần làm việc, người sử dụng lao động phải bù đắp chênh lệch này để quý vị nhận được 7,25 USD một giờ trong tuần làm việc đó. Lưu ý: Tín dụng tiền thưởng thêm chỉ áp dụng cho công việc được nhận tiền thưởng thêm. Nếu quý vị làm ca sáng là nấu nướng (công việc không nhận tiền thưởng thêm) và ca chiều là phục vụ bàn (công việc nhận tiền thưởng thêm), người sử dụng lao động của quý vị chỉ có thể sử dụng tín dụng tiền thưởng thêm cho những giờ quý vị phục vụ bàn. Đối với những giờ nấu nướng, quý vị phải được trả lương tối thiểu là 7,25 USD một giờ trong bảng kê lương, bất kể quý vị kiếm được bao nhiêu tiền thưởng thêm.

 

Làm thế nào để biết tôi có đang được nhận lương tối thiểu không?

Lương tối thiểu được tính hàng tuần một tuần làm việc. (Một tuần làm việc là bảy chu kỳ 24 giờ liên tiếp. Người sử dụng lao động không thể thay đổi tuần làm việc để tránh phải trả lương thỏa đáng cho quý vị.) Tổng cộng tiền thưởng thêm và lương của quý vị phải tối thiểu là 7,25 USD một giờ cho mỗi giờ làm việc trong một tuần làm việc, hoặc người sử dụng lao động phải bù đắp khoản chênh lệch. Để biết quý vị có được nhận lương tối thiểu không, hãy cộng lương và tiền thưởng thêm trong một tuần làm việc của quý vị. Chia tổng này cho số giờ quý vị đã làm việc. Kết quả nhận được là tỷ lệ trả lương theo giờ của quý vị cho tuần đó, con số này ít nhất phải là 7,25 USD .

 

Là một người lao động nhận tiền thưởng thêm tôi có những quyền lợi gì?  

·         Tín dụng tiền thưởng thêm- Người sử dụng lao động phải cho quý vị biết số tiền tín dụng tiền thưởng thêm nếu có. Tín dụng này không được nhiều hơn số tiền thưởng thêm mà quý vị kiếm được. Số tiền tối đa được pháp luật cho phép là 5,12 USD một giờ.

·         Lương phụ trội- Quý vị có quyền được trả gấp rưỡi tiền lương theo giờ thông thường của quý vị cho mỗi giờ ngoài 40 giờ làm việc trong một tuần. Lương ngoài giờ tối thiểu ít nhất là 10,88 USD một giờ (1-1/2 X 7,25 USD một giờ). Quý vị có thể nhận được hiều hơn nếu quý vị kiếm được nhiều tiền thưởng thêm.

·         Chu kỳ trả lương- Như những người lao động khác, quý vị có quyền nhận lương ít nhất hai lần một tháng, và theo lịch trình đều đặn.

·         Bảng kê thu nhập– Người sử dụng lao động phải cung cấp cho quý vị một bảng kê thu nhập bằng văn bản (bảng kê lương) ngay cả khi quý vị nhận lương bằng tiền mặt. Bảng kê này phải có tên và địa chỉ của người sử dụng lao động, tên của quý vị, chu kỳ trả lương, lương cho chu kỳ đó, số giờ làm việc, tín dụng tiền thưởng thêm (nếu có) và những khoản giảm trừ được chia mục.

·         Các khoản giảm trừ– Người sử dụng lao động có thể trừ thuế thu nhập hoặc theo yêu cầu của tòa (ví dụ, cho tiền cấp dưỡng con cái). Bất kỳ khoản giảm trừ nào khác phải có mục đích hợp pháp và quý vị phải đồng ý bằng văn bản với những khoản giảm trừ này. Không được phép trừ lương do khách hàng bỏ đi, đổ vỡ bát đĩa, và thu thiếu tiền. Nếu bắt buộc sử dụng đồng phục, người sử dụng lao động phải cung cấp đồng phục và không được trừ cho khoản này.

 

Người sử dụng lao động có thể lấy tiền thưởng thêm của tôi không?

Không. Việc người sử dụng lao động lấy bất kỳ khoản nào trong tiền thưởng thêm của quý vị là bất hợp pháp, kể cả nếu quý vị đồng ý. Nếu người sử dụng lao động lấy tiền thưởng thêm của quý vị, người sử dụng lao động không thể trả quý vị 2,13 USD một giờ; họ phải trả 7,25 USD một giờ trong bảng kê lương của quý vị. Tuy nhiên, nếu người sử dụng lao động tuân theo những yêu cầu hết sức nghiêm ngặt, quý vị có thể được yêu cầu đóng góp phần trăm từ tiền thưởng thêm của quý vị vào một quỹ tiền thưởng thêm.

 

Quỹ tiền thưởng thêm là gì?

Quỹ tiền thưởng thêm là một thỏa thuận mà người lao động chia phần trăm tiền thưởng thêm của họ. Những đóng góp này phải “hợp lý” (thường không quá 15%), nhưng không có tỷ lệ phần trăm cố định. Quỹ tiền thưởng thêm bao gồm những người lao động được nhận tiền thưởng thêm và những người lao động dịch vụ khác có giao tiếp thường xuyên với khách hàng. Quỹ tiền thưởng thêm không được bao gồm người quản lý hoặc người giám sát, thậm chí nếu họ làm công việc kiếm được tiền thưởng thêm. Những người lao động hậu cần, như đầu bếp, người rửa bát, và người chuẩn bị đồ ăn cũng không được tham gia. Nếu quý vị tham gia quỹ tiền thưởng thêm bao gồm những người lao động không đủ tiêu chuẩn, quý vị được nợ tất cả tiền thưởng thêm quý vị đã kiếm được cho quỹ đó, tổng số lương tối thiểu 7,25 USD và các hư hại khác.

 

Ai giữ bản lưu các khoản tiền thưởng thêm của tôi?

Theo luật, người sử dụng lao động bắt buộc giữ một bản lưu thông tin bao gồm số giờ làm việc, các khoản tiền thưởng thêm đã thanh toán và khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho quý vị. Quý vị cũng phải báo cáo tất cả các khoản tiền thưởng thêm của quý vị cho người sử dụng lao động và cho IRS.

Tải về - WORD

Tải về - PDF

Last Review and Update: Sep 24, 2014