Thay Đổi Tên

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về-WORD Tải về-PDF Thông Tin

Thông Tin

Thay Đổi Tên

 Xin chào, Tên tôi là: trắng ___

Như một phần của việc ly hôn, tôi có thể đổi tên không?

Có. Quý vị có thể phục hồi tên thời con gái sau khi ly hôn. Việc thay đổi tên không tự động thực hiện; quý vị phải yêu cầu (hoặc thỏa thuận về điều này) vì đó là một phần của đơn xin ly hôn, đơn xin miễn trừ, hay phúc đáp. Quý vị chỉ có thể phục hồi tên thời con gái, không thể đổi sang tên mới. Tên sau khi phục hồi của quý vị sẽ được ghi vào án lệnh ly hôn.

 

Làm thế nào để đổi tên nếu tôi không ly hôn? 

Nếu quý vị đã kết hôn và đang đổi họ sang họ chồng, quý vị có thể dùng đăng ký kết hôn làm bằng chứng. Với những thay đổi nhỏ về tên và tên đệm, lấy đơn xin đổi giấy khai sinh tại Cục Thống Kê Sinh Tử Texas (www.dshs.state.tx.us). Để đổi họ, quý vị cần phán quyết của tòa án. Để nộp đơn yêu cầu thay đổi tên, quý vị phải đủ 18 tuổi trở lên. Quý vị phải trả lệ phí nộp đơn, và đính kèm thẻ dấu vân tay của quý vị với đơn yêu cầu. Lý do cho sự thay đổi tên phải hợp pháp và "vì công ích". Đổi tên để tránh các chủ nợ, ví dụ như vậy, sẽ không được phép. Các bước:

·         Chuẩn bị Đơn Xin Thay Đổi Tên Cho Người Lớn. Mẫu tự điền miễn phí của tòa án có sẵn tại www.texaslawhelp.org.

·         Lấy thẻ dấu vân tay tại Sở An Toàn Công Cộng Texas (Dept. of Public Safety, DPS). DPS thuê một công ty ở bên ngoài có tên là Safran để lấy dấu vân tay. Để tìm các địa điểm trên khắp Texas, truy cập www.ibtfingerprint.com/locations.

·         Nộp Đơn xác nhận (đã tuyên thệ) kèm thẻ dấu vân tay, cùng với lệ phí nộp đơn (khoảng 200 USD nhưng thay đổi tùy theo quận) tại quận nơi quý vị sinh sống.

·         Trình diện trước thẩm phán và cung cấp lời khai về lý do quý vị muốn đổi tên.

·         Nếu việc đổi tên được chấp thuận, quý vị cần tới phòng lục sự lấy giấy chứng nhận Thay Đổi Tên hoặc bản sao công chứng phán quyết của tòa án để làm bằng chứng cho việc thay đổi.

·         Thông báo cho các cơ quan thích hợp (An Sinh Xã Hội, Cục Thống Kê Sinh Tử, Sở An Toàn Công Cộng Texas) về tên mới của quý vị. Họ sẽ không được thông báo tự động.

Tôi có thể đổi tên nếu đã từng bị kết án về một tội không?

Có, nhưng sẽ có nhiều yêu cầu hơn. Nếu quý vị nằm trong hồ sơ phạm tội tình dục, quý vị phải đính kèm hồ sơ phạm tội tình dục hoàn chỉnh cập nhật theo đơn yêu cầu. Tất cả hành vi phạm tội trên khinh tội Loại C phải được liệt kê trong đơn yêu cầu, cùng với số vụ án và tòa án của từng hành vi phạm tội. Nếu quý vị đã bị kết án trọng tội, quý vị phải chứng minh rằng:

·         đã ít nhất hai năm kể từ ngày quý vị nhận được quyết định tha bổng từ Sở Tư Pháp Hình Sự Texas (Texas Dept. Criminal Justice, TDCJ), HOẶC

·         Đã ít nhất hai năm kể từ ngày quý vị được thả hoặc tha khỏi lệnh quản chế, HOẶC

·         Quý vị đã được ân xá.

Làm thế nào để đổi tên con?   

Để điều chỉnh những chi tiết nhỏ trong tên hoặc tên đệm của con, hãy liên hệ với Cục Thống Kê Sinh Tử Texas, www.dshs.state.tx.usđể sửa giấy khai sinh. Nếu quý vị muốn thay đổi họ của con, quý vị cần phán quyết của tòa án.

·         Đơn yêu cầu đổi tên con là một vụ kiện riêng biệt trừ khi nó là một phần của một vụ kiện về nhận con nuôi hoặc quan hệ cha con. Điều này không thể được yêu cầu trong một vụ kiện ly hôn hay sửa đổi. Nếu các bên đồng ý thay đổi, họ có thể điền vào mẫu miễn phí của tòa án tại www.texaslawhelp.org.

·         Phán quyết cho phép đổi tên không làm thay đổi quyền nuôi con, thăm viếng, hoặc quyền và nghĩa vụ của cha mẹ, cũng không phải là thay thế cho quyền nuôi con hợp pháp. Nó chỉ có chức năng đổi tên.

·         Thông báo pháp lý (dịch vụ) của đơn được yêu cầu cho bố hoặc mẹ của trẻ (người không bị tước quyền), người giám sát hoặc người giám định. Trẻ từ 10 tuổi trở lên phải có sự đồng ý với sự thay đổi bằng văn bản. Toà án phải thấy rằng sự thay đổi là vì lợi ích tốt nhất của trẻ.

Tải về-WORD

Tải về-PDF

Last Review and Update: Feb 19, 2014