Chủ Nhà-Người Thuê Nhà: Quyền Tu Sửa

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông tin Tải về - PDF Tải về - WORD Thông Tin

Thông tin

Chủ Nhà-Người Thuê Nhà: Quyền Tu Sửa

 

Chủ nhà của tôi bắt buộc thực hiện những loại tu sửa gì? 

 • Luật yêu cầu chủ nhà của quý vịtu sửa những tình trạng ảnh hưởng đến sức khỏe thân thể và an toàn của những người thuê nhà thông thường.
  • Những điều kiện này bao gồm những thứ như gián, chuột, rò rỉ nước thải, dột mái, đi dây điện sai và sự hao mòn và hư hỏng thông thường đối với chỗ ở (ví dụ như thảm bị rách hoặc sàn nhà bị vỡ).
  • Chủ nhà không bắt buộc cung cấp bảo vệ an ninh.
  • Tùy thuộc vào nơi quý vị sống, luật nhà đất địa phương có thể yêu cầu chủ nhà với những tiêu chuẩn tu sửa cao hơn.
  • Những người bị khuyết tật có thể có quyền yêu cầu tu sửa thêm.
  • Chủ nhà cũng phải tu sửa hư hỏng do những tình huống khẩn cấp gây nên như hỏa hoạn, dông mưa đá, bão tố và lụt lội. Trong những trường hợp này, chủ nhà có thể chờ cho đến khi yêu cầu thanh toán thiệt hại tài sản được công ty bảo hiểm thanh toán để thực hiện tu sửa.
   • Nếu chỗ ở của quý vị không thể cư trú, ví dụ như do hỏa hoạn, quý vị có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà mà không bị phạt nếu quý vị thực hiện việc này bằng văn bản. 

Chủ nhà của tôi có thể từ chối tu sửa không? 

Có, chủ nhà của quý vị KHÔNG phải thanh toán cho những tu sửa:

·         Nếu quý vị chậm thanh toán tiền thuê nhà. Luật sẽ xử việc thuê nhà, quyền tu sửa, và việc hoàn lại tiền đặt cọc an ninh khác hẳn. Luôn luôn phải thanh toán tiền thuê nhà đúng hạn.

·         Nếu quý vị, bạn cùng phòng, thành viên gia đình hoặc khách gây ra các tình trạng mà tình trạng đó cần tu sửa. Nếu khách của quý vị làm thủng một lỗ trên tường và làm vỡ cửa sổ, chủ nhà của quý vị sẽ không phải thanh toán cho việc tu sửa.

Chủ nhà có thể đuổi tôi đi nếu tôi đề nghị tu sửa không?   

Không. Chủ nhà không thể trả thù quý vị vì quý vị đã yêu cầu những tu sửa ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn của quý vị. Nếu quý vị thanh toán tiền thuê nhà đúng hạn và tuân thủ các điều khoản của hợp đồng cho thuê, trong vòng 6 tháng tiếp theo kể từ khi quý vị gửi yêu cầu tu sửa, chủ nhà không thể đuổi quý vị, chấm dứt hợp đồng thuê nhà của quý vị hoặc tăng tiền thuê nhà (trừ khi việc tăng này là theo lộ trình hoặc nó ảnh hưởng đến tất cả các chỗ ở khác).

Tôi có thể yêu cầu chủ nhà tu sửa bằng cách nào?   

Điều quan trọng:chắc chắn quý vị thanh toán tiền thuê đúng hạn để chủ nhà không thể cố đuổi quý vị đi thay vì việc thực hiện tu sửa.

· Chụp ảnh những tình trạng cần tu sửa.

·  Đưa thông báo bằng văn bản tới chủ nhà của quý vị về những tu sửa này. Nếu quý vị gửi thư đảm bảo cho chủ nhà, hoàn trả hóa đơn được yêu cầu, quý vị chỉ cần làm việc này một lần. Nếu không quý vị sẽ cần gửi một thông báo thứ hai. Thật cụ thể về những tu sửa cần thiết. Giữ một bản lưu của thông báo bằng văn bản này và của các bức ảnh.

· Cho chủ nhà một khoảng thời gian hợp lý để thực hiện tu sửa, ít nhất là 7 ngày, trừ khi nhu cầu tu sửa là cấp bách và cần phản hồi nhanh hơn (ví dụ như dột mái nhà hoặc tràn nước thải).

Tôi có thể tự tu sửa không?

Thông thường, việc cố gắng tự tu sửa tình trạng hoặc gọi người tu sửa của riêng quý vị không phải là một ý kiến hay. Có những luật đặc biệt áp dụng cho những tình huống này. Quý vị có thể không được bồi hoàn cho thời gian và tiền bạc của mình. Nếu quý vị làm cho hư hỏng hoặc tình trạng tồi tệ hơn, quý vị có thể phải thanh toán nhiều hơn là quý vị tưởng.

 

Yêu cầu bằng văn bản của tôi về việc tu sửa đã bị lờ đi. Tôi nên làm gì bây giờ?

Nếu chủ nhà lờ đi yêu cầu tu sửa của quý vị và tiếp tục trì hoãn việc tu sửa, quý vị nên:

·  Gửi yêu cầu bằng văn bản lần thứ hai cho chủ nhà và đề nghị giải thích bằng văn bản về việc tại sao tu sửa chưa được thực hiện. Quý vị không phải gửi thông báo lần hai nếu quý vị đã gửi yêu cầu lần một bằng thư đảm bảo.

·   Nếu tu sửa vẫn không được thực hiện, đây là một số lựa chọn:

o    Chấm dứt hợp đồng thuê nhà:Nếu việc tu sửa không được thực hiện, quý vị đã đưa thông báo phù hợp và quý vị không nợ tiền thuê, quý vị có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà của mình. Đưa thông báo bằng văn bản về việc tại sao quý vị sẽ chấm dứt và ngày quý vị sẽ rời khỏi chỗ ở. Quý vị có quyền nhận lại tiền thuê đã thanh toán cho những ngày quý vị sẽ không ở đó. Quý vị có quyền nhận lại tiền đặt cọc an ninh, trừ những hư hại mà chủ nhà khấu trừ theo hợp đồng cho thuê.

o    Đưa ra tòa: Kiện chủ nhà của quý vị để thực hiện những tu sửa hoặc đối với những hư hại. Tòa có thể đề nghị chủ nhà thực hiện việc tu sửa, giảm tiền thuê kể từ ngày quý vị yêu cầu tu sửa, quyết định đền bù cho quý vị những hư hại do không tu sửa, hư hại bằng tiền thuê nhà một tháng cộng thêm 500 USD, lệ phí toà, và lệ phí của luật sư. Quý vị có thể kiện tại Tòa Án Hòa Giải, nơi quý vị sẽ không cần luật sư, và tòa án sẽ xét xử nhanh chóng tình huống của quý vị trong vòng mười ngày kể từ khi quý vị trình đơn tố tụng của mình.

Tải về - PDF

Tải về - WORD

Last Review and Update: Jul 22, 2014