Kiểm tra Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS)

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về-WORD Tải về-PDF Information

Thông Tin

Kiểm tra Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em (CPS)

 

 

 

Dịch vụ bảo vệ trẻ em (CPS) là gì? 

Dịch vụ bảo vệ trẻ em (Child Protective Services, CPS) là một bộ phận thuộc cơ quan của tiểu bang, Sở Gia Đình và các Dịch Vụ Bảo Vệ của Texas. Theo luật, CPS được yêu cầu phải điều tra các báo cáo về tình trạng lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em.

Ai làm bản báo cáo này?   

Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ báo cáo trường hợp tình nghi lạm dụng trẻ em. Theo luật, người làm báo cáo được ẩn danh. Bác sĩ, luật sư, chuyên gia trị liệu, và giáo sĩ được yêu cầu về mặt pháp lý thực hiện một báo cáo nếu họ nghi ngờ có sự lạm dụng hoặc bỏ bê trẻ em.

Liệu CPS có mang con của tôi đi không? 

Có. Nếu CPS điều tra báo cáo và tin rằng đứa con của quý vị đang gặp nguy hiểm, CPS có thể đưa con của quý vị ra khỏi môi trường không an toàn. Một môi trường không an toàn có thể bao gồm việc một thành viên trong gia đình sử dụng ma túy bất hợp pháp, không thể cung cấp đủ thức ăn hay chăm sóc y tế cho trẻ, không bỏ súng ống vào tủ khóa, bạo lực thể chất đối với trẻ hoặc một thành viên khác trong gia đình, và và chạm có tính tình dục với trẻ.

Điều gì sẽ xảy ra sau khi trẻ được đưa đi nơi khác? 

CPS sẽ thông báo cho cha mẹ của trẻ bằng văn bản và sẽ cung cấp bất kỳ giấy tờ nào đã nộp cho tòa có hỗ trợ cho việc đưa trẻ ra khỏi nhà. Các giấy tờ sẽ bao gồm một tuyên bố của người điều tra với những lý do cho việc đưa trẻ ra khỏi nhà. Một phiên tòa sẽ được tổ chức trong vòng 14 ngày. Tại phiên tòa đó, thẩm phán sẽ quyết định xem liệu đứa trẻ cần được trả lại cho gia đình; ở với một người bạn hoặc một thành viên trong gia đình, hoặc tiếp tục thuộc quyền nuôi (chăm sóc nuôi dưỡng) của CPS. Thẩm phán có thể ra án lệnh cho cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ phải tham dự các lớp học làm cha mẹ, hoàn thành một khóa học quản lý sự tức giận, thông qua một chương trình cai nghiện ma túy hoặc rượu và các yêu cầu khác trước khi đứa trẻ được đưa trở về.

“Kế hoạch dịch vụ” là gì?   

Một kế hoạch dịch vụ là một bản kế hoạch đề ra các khuyến nghị của CPS và các bước phải được thực hiện trước khi đứa trẻ sẽ được phép trở về nhà. Kế hoạch dịch vụ không phải là một án lệnh và không thể được cưỡng chế. Kế hoạch dịch vụ có thể được thay đổi và gia hạn trong các cuộc họp sau đó với CPS và các thành viên trong gia đình. Mặc dù kế hoạch dịch vụ không phải là một án lệnh, việc không tuân theo các khuyến nghị của CPS có thể được sử dụng làm bằng chứng chống lại cha mẹ của trẻ rằng họ không hợp tác.

Các quyền của tôi là gì?  

·         Quý vị có quyền nói chuyện với nhân viên phụ trách CPS của quý vị. Việc liên lạc với các nhân viên phụ trách CPS sẽ không được bảo mật và có thể lộ ra tại tòa án.

·         Nếu CPS đã đệ đơn kiện chống lại quý vị để bảo vệ đứa con của quý vị và/hoặc chấm dứt quyền làm cha mẹ của quý vị, quý vị có quyền có một luật sư bào chữa do tòa chỉ định nếu quý vị không thể đủ khả năng thuê luật sư.

·         Quý vị có quyền bác bỏ những cáo buộc của CPS

·         Quý vị có quyền được thông báo về và tham gia tất cả các phiên xử ngoài tòa

·         Quý vị có quyền có thông dịch viên nếu quý vị không hiểu tiếng Anh.

·         Một khi các kế hoạch dịch vụ hết hạn, quý vị có quyền mang con quý vị về nhà, trừ khi:

--kế hoạch dịch vụ đó được gia hạn, hoặc

--có một án lệnh (có chữ ký của thẩm phán) nêu rằng quý vị không thể mang con về nhà.

Vụ kiện này sẽ mở trong bao lâu?   

Thời gian lâu nhất vụ kiện sẽ mở là khoảng 18 tháng kể từ thời điểm CPS đưa con quý vị ra khỏi nhà. Nếu CPS không tiến hành một vụ kiện chấm dứt quyền cha mẹ của quý vị, thì sau đó, vụ kiện của CPS sẽ tự động đóng. Trước khi đưa con quý vị trở lại nhà, việc lấy văn bản xác nhận của CPS rằng vụ kiện này đã được đóng cũng là một ý hay. Hành động nhanh chóng. Nếu con quý vị đã sống với một người khác trong hơn 6 tháng, người đó có thể có thể nộp đơn xin quyền nuôi giữ con của quý vị và nhận được tiền cấp dưỡng con cái từ quý vị.

 

        Xem thêm thông tin về các vụ kiện của CPS: www.dfps.state.tx.us/child-protection

Tải về-WORD

Tải về-PDF

Last Review and Update: Sep 25, 2014