Quyền nuôi con

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về - WORD Tải về - PDF Thông Tin

Thông Tin

Quyền nuôi con

Quyền nuôi một đứa con có nghĩa là gì? 

Quyền nuôi con và giám hộ con mô tả mối quan hệ của quý vị với một đứa con khi có phán quyết của tòa. Các ví dụ về phán quyết của tòa có liên quan tới quyền nuôi con:

·         Phán quyết về Kiện tụng ảnh hưởng tới Mối quan hệ Cha mẹ-Con cái (Suit Affecting Parent-Child Relationship, SAPCR)

·         Lệnh Thiết lập mối quan hệ Cha con

·         Quyết định ly hôn (nếu vụ ly dị bao gồm con cái)

·         Lệnh Khẩn cấp liên quan đến Sở Gia Đình và các Dịch Vụ Bảo Vệ (“CPS”)

Quyền nuôi con chung là gì? 

Hầu hết các lệnh về quyền nuôi con đều chỉ định cha mẹ là những người bảo vệ quản lý con chung (Joint Managing Conservators, JMC). Tòa án sẽ ra phán quyết cho JMC nuôi con trừ khi có một lý do chính đáng cho việc không nuôi con (ví dụ như lạm dụng trong gia đình). Một phán quyết của tòa cho JMC thường yêu cầu rằng cha mẹ phải chia sẻ quyết định về giáo dục, điều trị y tế và các vấn đề tương tự của con. Một người bảo vệ quản lý con chung (JMC) không có nghĩa là thời gian của trẻ sẽ được chia đều giữa cha và mẹ.

Trong hầu hết các phán quyết của tòa về quyền nuôi con, một người cha/mẹ có quyền xác định nơi thường trú tự nhiên chủ yếu của đứa con. Người cha/mẹ có quyền quyết định nơi con của họ sống thường là người mà đứa trẻ sống cùng trong hơn một nửa thời gian và là người có quyền nhận được tiền cấp dưỡng con cái thay cho đứa con. Cha/mẹ trong trường hợp này đôi khi được gọi là người cha/mẹ có quyền nuôi con, người giám hộ quản lý trẻ, hoặc người giám hộ chính. Người cha/mẹ còn lại, người cha/mẹ chịu trách nhiệm trả tiền cấp dưỡng con cái, đôi khi được gọi là người cha/mẹ không có quyền nuôi con hoặc người giám hộ giữ con. Các lệnh về quyền nuôi con đôi khi được phân chia giữa một vài người. Ví dụ, ông bà nội/ngoại có thể là người giám hộ chính và cả hai cha mẹ có thể được tòa chỉ định là người giám hộ nuôi con. Cả hai cha mẹ có thể được yêu cầu phải trả tiền cấp dưỡng con cái cho ông bà nội/ngoại.

 

  

Một lệnh về Thời gian giữ con tiêu chuẩn (Standard Possession Order) là gì?     

Hầu hết các lệnh về quyền nuôi con bao gồm Lệnh về Thời gian giữ con tiêu chuẩn (SPO) đưa ra lịch trình thời gian cho mỗi lần thăm đứa con của cha/mẹ. Các lệnh về quyền nuôi con đề cập đến thời gian ở với cha/mẹ gồm có việc tiếp cận và giữ đứa con cũng giống như việc thăm viếng con cái. Các điều khoản của SPO cơ bản cho phép người cha/mẹ không có quyền giữ con có thể thăm con một vài giờ mỗi đêm thứ năm, vào cuối tuần đầu tiên, thứ ba và thứ năm mỗi tháng; vào các ngày lễ xen kẽ, và ít nhất một tháng trong mùa hè. SPO cho cha/mẹ biết nơi trao đổi đứa con sẽ diễn ra, nơi mà đứa con sẽ ở trong những ngày nghỉ, và có những quy định đặc biệt khi cha mẹ sống cách nhau hơn 100 dặm. Tòa án không phải thực hiện theo lệnh SPO nếu một đứa trẻ dưới ba tuổi hoặc nếu SPO không phải là lợi ích tốt nhất cho đứa trẻ. LƯU Ý: Cha mẹ có một lệnh SPO có thể thỏa thuận với bất kỳ lịch trình thăm viếng nào phù hợp với cả cha mẹ. Nếu họ không thỏa thuận được, thì họ sẽ phải theo lệnh SPO.

Quyền nuôi con đơn phương là gì?   

Khi có một lý do chính đáng để làm như vậy (như trong trường hợp liên quan đến bạo lực gia đình, lạm dụng trẻ em), tòa án có thể chỉ định một người cha/mẹ là người Giám hộ quản lý trẻ duy nhất (Sole Managing Conservator, SMC). Một lệnh về người giám hộ quản lý trẻ duy nhất SMC có thể hạn chế hoặc thậm chí lấy đi quyền tiếp cận của người cha/mẹ không có quyền nuôi con và quyền đưa ra quyết định về đứa con. Tòa án có thể ra lệnh về thăm viếng có giám sát, yêu cầu cha mẹ phải trải qua kiểm nghiệm ma túy hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu nào để bảo vệ trẻ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có một lệnh về quyền nuôi con? 

Quyền nuôi con hợp pháp chỉ có được sau một phán quyết của tòa, không phải một giấy ủy quyền (POA) hoặc một tài liệu khác. Nếu không có phán quyết của tòa, tòa án không thể cưỡng chế bất cứ điều gì được. Mỗi người cha/ mẹ được tự do lấy đứa con khỏi người kia bất cứ lúc nào.

Một Giấy ủy quyền có đem lại quyền nuôi con hợp pháp?

Không. Quyền nuôi con hợp pháp cần phải có một phán quyết của tòa. Một Giấy uỷ quyền (Power of Attorney, POA) có thể cho phép một người không phải cha mẹ chăm sóc cho đứa trẻ, nhưng cha mẹ có thể thu hồi giấy ủy quyền bất cứ lúc nào và đưa trẻ trở lại. Nếu đứa trẻ đã sống với một người khác trong hơn 6 tháng, người đó có thể khởi kiện chống lại cha mẹ để có quyền nuôi đứa trẻ, bao gồm cả tiền cấp dưỡng con cái.

 

© TRLA 2013  

Tải về - WORD

Tải về - PDF

Last Review and Update: Sep 25, 2014