Phá Sản theo Chương 7

Authored By: Texas RioGrande Legal Aid
Read this in:
English
Spanish / Español
Chinese / 中文
Contents
Thông Tin Tải về - WORD Tải về - PDF Thông Tin

Thông Tin

Phá Sản theo Chương 7

 

Phá sản là gì?

Phá sản là một tiến trình pháp lý trong đó một người không có khả năng thanh toán các hóa đơn của mình có thể được “khởi đầu mới”. Nộp đơn xin phá sản sẽ dừng ngay lập tức (gọi là “trì hoãn tự động”) tất cả các chủ nợ của quý vị khỏi việc đòi nợ từ quý vị cho đến khi các khoản nợ của quý vị đã được phân loại.

Chương 7 là gì?

Chương 7 được biết đến là phá sản “trực tiếp” hoặc “thanh lý.” Trong Chương 7, danh sách tất cả các tài sản và các khoản nợ được đệ trình cho tòa án phá sản. Tòa án sẽ chỉ định một “người tín thác” để đại diện cho những lợi ích của chủ nợ và có thể bán tài sản của quý vị để trả nợ. Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp của Chương 7, tài sản của quý vị sẽ được “miễn” theo luật, và không thể bán để thỏa mãn những đề nghị của chủ nợ. Khi trường hợp theo Chương 7 của quý vị đã kết thúc (“hủy bỏ hết”), hầu hết những khoản nợ của quý vị sẽ được xóa. Nếu quý vị đệ trình theo Chương 7 và các khoản nợ của quý vị đã được hủy bỏ, quý vị phải chờ 8 năm trước khi đệ trình một đơn xin phá sản theo Chương 7 khác.

“Kiểm kê tài sản” là gì?  

Bất cứ ai nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 đều phải trải qua “kiểm kê tài sản.” Kiểm kê tài sản là một công cụ phân loại dựa trên công thức để xem quý vị đủ tư cách cho Chương 7 (thanh lý nợ) hay Chương 13 (kế hoạch trả nợ). Quý vị không cần phải ở tình trạng nghèo đói khi đệ trình đơn xin phá sản theo Chương 7. Những người có thu nhập cao có thể đủ tư cách nếu họ có chi phí cao, ví dụ như phải thanh toán tiền thế chấp cao.

Chương 7 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tín dụng của tôi?

Nhìn chung,phá sản theo Chương 7 nằm trên báo cáo tín dụng của một cá nhân trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn xin phá sản, trong khi các tài khoản âm chỉ giữ nguyên trong báo cáo tín dụng của quý vị trong vòng 7,5 năm. Nếu quý vị đang cân nhắc việc phá sản, tín dụng của quý vị có thể đã ở tình trạng xấu. Kiểm tra miễn phí báo cáo tín dụng của quý vị bằng cách truy cập www.annualcreditreport.com. Ký hiệu phá sản trên báo cáo tín dụng của quý vị sẽ cảnh báo các chủ nợ tương lai rằng quý vị không thể thanh toán các khoản nợ của mình như đã thỏa thuận. Việc khôi phục tín dụng sau
Chương 7 có thể mất một số thời gian và công sức.

Chương 7 có thể làm gì?

Phá sản theo Chương 7 CÓ THỂ:

·               Ngừng việc tịch thu tài sản thế chấp của nhà quý vị và cho phép quý vị thu hồi những khoản thanh toán bị bỏ sót.

·               Ngừng việc thu hồi xe hơi hoặc các tài sản khác, hoặc, trong một số tình huống, buộc chủ nợ phải trả lại tài sản thậm chí sau khi nó đã bị thu hồi.

·               Tránh phiền nhiễu của việc thu nợ.

·               Khôi phục hoặc tránh cho quý vị việc chấm dứt các phương tiện dịch vụ chung vì không thanh toán các hóa đơn trước.

·               Khôi phục giấy phép lái xe của quý vị nếu nó đã bị đình chỉ vì quý vị không thanh toán những thiệt hại cho một tai nạn lái xe theo yêu cầu của tòa (trừ khi tai nạn đó bao gồm một DUI).

·               Loại trừ các quy định pháp lý về việc thanh toán hầu hết hoặc toàn bộ các khoản nợ của quý vị. Đây được gọi là “hủy bỏ” nợ.

Điều gì không thể thực hiện qua Chương 7?

 Phá sản theo Chương 7 KHÔNG THỂ:

·         Hủy bỏ khoản hỗ trợ nuôi con quá hạn, thuế tài sản, các khoản nợ IRS gần đây, và hầu hết các khoản vay dành cho sinh viên.

  • Bảo vệ quý vị khỏi “kiểm tra nóng” hoặc các khoản tiền phải trả khác do phạm tội, hoặc bỏ qua các khoản phạt, phí, tiền phạt và bồi thường do phạm tội.
  • Hủy bỏ nợ phát sinh sau khi đã trình đơn phá sản.
  • Loại trừ nghĩa vụ của bên đồng ký kết trên khoản nợ của quý vị trong hầu hết các trường hợp.

·         Loại trừ quyền của chủ nợ đối với tài sản cố định như các khoản vay mua xe hơi và các biên bản thế chấp nhà. Chương 7 có thể hủy bỏ nợ, nhưng không hủy bỏ quyền lưu giữ hoặc đề nghị pháp lý của chủ nợ. Sau khi phá sản, nhà của quý vị có thể vẫn bị tịch thu và xe hơi của quý vị vẫn bị thu hồi nếu quý vị không thanh toán.

Có lựa chọn nào thay cho phá sản không?

Có. Không làm gì cả là một lựa chọn nếu quý vị “kháng án do vô sản.” Nếu tài sản và thu nhập của quý vị được miễn trừ khỏi những đề nghị của chủ nợ theo luật thì quý vị không có gì để chủ nợ có thể lấy đi từ quý vị. Ngoại trừ khoản hỗ trợ nuôi con quá hạn, quý vị không thể bị giam giữ vì không trả nợ. Nếu quý vị không kháng án do vô sản, quý vị có thể thương lượng một thỏa thuận thanh toán với các chủ nợ trước khi trình đơn phá sản. Ủy Ban Thương Mại Liên Bang có các mẹo về lời khuyên tín dụng tạiwww.consumer.ftc.gov/articles/0153-choosing-credit-counselor.

 

(C) TRLA 2013

Tải về - WORD

Tải về - PDF

Last Review and Update: Jan 20, 2016