Khách Tiêu Thụ và Nợ (Consumer and Debt)

 • TÌM HIỂU VỀ CHƯƠNG TRÌNH MAKING HOME AFFORDABLE (NHÀ Ở GIÁ HỢP LÝ)

  Chương trình Making Home Affordable (Nhà Ở Giá Hợp Lý) của Chính quyền Obama được tạo ra nhằm giúp đỡ hàng triệu người sở hữu nhà thực hiện tái thế chấp hoặc điều chỉnh các khoản thanh toán thế chấp của họ xuống một mức phải chăng. Nếu quý vị đang tìm kiếm một phương thức dễ chịu hơn để sở hữu nhà ở, các giải pháp Home Affordable Refinance (Tái Thế Chấp Nhà Ở Giá Hợp Lý) hoặc Home Affordable Modification (Điều Chỉnh Thế Chấp Nhà Ở Giá Hợp Lý) có thể sẽ giúp ích cho quý vị. Dưới đây quý vị sẽ tìm thấy những thông tin bằng tiếng Việt về chương trình Making Home Affordable mà quý vị có thể tải xuống và in ra. Content Detail

  By:
  Federal Government, etc.
  Read this in:
  English
  Spanish / Español
  Vietnamese / Tiếng Việt